Operator date caracter personal(GDPR) nr.0018724

S.C EVOLUTION TRAVEL S.R.L tratează cu responsabilitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și aplică cu strictețe legislația în vigoare. Mai jos vă prezentăm politica noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă oferă posibilitatea de a vă informa cu privire la protecția pe care v-o garantăm și scopul colectării datelor cu caracter personal.  

În calitate de persoană împuternicită (Servicii turistie de rezervari hoteliere,bilete de avion,rent a car si asiugrari medicale de calatorie), din perspectiva Regulamentului, procesăm doar datele cu caracter personal  în scopurile impuse ca operator pentru prestarea/realizarea serviciilor turistice solicitate. Vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță. Sistemul de back-up este foarte bine implementat și securizat, situat în spațiul European, iar nimeni în afara personalului nostru nu are acces la aceste sisteme.    

1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este compania S.C.EVOLUTION TRAVEL S.R.L., adresa de corespondență fiind dpo@evotravel.ro. S.C.EVOLUTION TRAVEL S.R.L. este și persoană împuternicită si licentiata sa efectueze rezervari de servicii turistice.

2. Începând cu data de 25 mai 2018, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: dpo@evotravel.ro. 

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la desfășurarea activității de furnizare a produselor comandate de clienți.S.C. EVOLUTION TRAVEL S.R.L.proceseaza date cu caracter personal doar în baza contractului de servicii turistice încheiat la achiziția unui produs. Solicitarea Dvs. online va fi directionată colegilor specializați în produsul selectat dar datele personale furnizate prin intermediul evotravel.ro nu vor fi salvate în nici o bază de date. Dacă în termen de 72 ore de la recepționarea ofertei evotravel.ro decideți să nu efectuați achiziția unui produs, toate datele Dvs. și comunicarea inițiată vor fi șterse definitiv. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).

4. Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, CNP, data nașterii clientului și detaliile privind comenzile transmise către subscrisa.

5. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități desemnate de S.C EVOLUTION TRAVEL S.R.L. să prelucreze datele în numele și pe seama sa.Astfel, este posibil sa transmitem datele către furnizori de produse turistice externe,sisteme de rezervari de bilete de avion,sisteme de rezervari hoteliere,rent a car sau asigurari medicale autorități publice, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale de confidențialitate și de protecție a datelor).

6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării. 

7. Pentru prelucrarea comenzilor, durata prelucrării va varia în funcție de perioada contractuală agreată de părți. Pentru îndeplinirea anumite obligații legale (cum ar fi obligațiile evidență de contabilă și raportare fiscală, arhivare etc.), durata prelucrării variază și ea în funcție de obligația legală incidentă. Începând cu data de 25 mai 2018, informații despre durata prelucrării datelor dumneavoastră pot fi obținute la următoarea adresă de e-mail: dpo@evotravel.ro.

8. Aveți dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții.

9. Cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligații legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntară, dar refuzul de a le furniza (cum ar fi nume, prenume și adresă,data nastere,cnp, numar si serie pasaport) vă va împiedica să plasați o comandă sau sa realizati o rezervare.

10. Aveți dreptul la portabilitatea datelor – în anumite condiții puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

11. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale. Acest lucru nu vă va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a vă retrage consimțământul.

12. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile.

Lista tuturor drepturile dumneavoastră odată cu adoptarea și implementarea GDPR

Prin urmare, în calitate de client EVOTRAVEL.RO (S.C.EVOLUTION TRAVEL S.R.L.), aveți următoarele drepturi: 

 

  • Dreptul la informare- puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
  • Dreptul la rectificare- puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării- puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție- vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor- puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator
  • Dreptul de a depune plângere- puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  • Dreptul de retragere a consimțământului– in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;
  • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.


Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail dpo@evotravel.ro